KLX 400 - sitdownman
KLX 400 Stage 1 - ready to ride

KLX 400 Stage 1 - ready to ride